Mätdonskalibrering

För att säkerställa toleranser och kvalitetsnivåer är det en förutsättning att den mätutrustning som används mäter rätt. Vi kalibrerar era mätdon och ger er snabba leveranser. Prislista mot förfrågan. Kalibreringen sker i ett klimatkontrollerat rum med en Zeiss ULM längdmätningsmaskin. Exempel på verktyg vi kalibrerar:

  • Gängring
  • Gängtolk
  • Inställningsringar
  • Mikrometer
  • Hålindikator
  • Mätklocka
  • Passbitssatser
  • Skjutmått
  • Momentnyckel
  • m.m.

Vi har också ett stort eget lager av mätutrustning. Hör med oss om du har några funderingar!

Matdonskalibrering