Monteringsbänk för kraftpaket : Monteringsbänk för kraftpaket till kund som tillverkar hydraulcylindrar.

Home
Monteringsbänk för kraftpaket
MONTERINGSBÄNK

Detta är en monteringsbänk för kraftpaket som vi byggt till en kund som tillverkar hydraulcylindrar.

MASKINENS SYFTE

Maskinen ökar produktiviteten genom att underlätta hanteringen av kraftpaket och cylindrar, samt säkerställer en hög monteringsprecision vilket också ger en mycket hög och jämn produktionskvalitet.

Copyright 2012 Profix.