Monteringsmaskin för rotordelar : Maskin för montering av rotorunderdelar

Home
Monteringsmaskin för rotordelar

Monteringsmaskin för rotordelar

MONTERINGSMASKIN

En monteringsmaskin för rotorunderdelar till en tillverkare av Rototilter.

MASKINENS SYFTE

Maskinen ökar produktiviteten genom att underlätta hanteringen av kraftpaket och cylindrar, samt säkerställer en hög monteringsprecision vilket också ger en mycket hög och jämn produktionskvalitet.

Copyright 2012 Profix.